Categorieën

Categorieën

Cat. A   Actief / competitief lid

 • Competitieve leden en actief betrokken bij het clubleven
 • Beschikt over een wedstrijdlicentie
 • Komt geregeld naar een clubtraining
 • Neemt deel aan algemene vergaderingen
 • Neemt deel aan clubactiviteiten (trainingsdag, steakdag, ...)

Cat. B   Actief / trainend lid

 • Trainende leden en actief betrokken bij het clubleven
 • Kan een lidkaart van de VTDL aanvragen
 • Kan aan de clubtrainingen deelnemen
 • Neemt deel aan algemene vergaderingen
 • Neemt deel aan clubactiviteiten (trainingsdag, steakdag, ...)

Cat. C   Niet actief lid

 • Leden niet actief betrokken bij het clubleven
 • Kan een licentie of lidkaart van de VTDL aanvragen via de club

Cat. D   Kandidaat lid

 • Kandidaat actief lid (doorloopt een proefperiode van ongeveer 6 maanden)

Cat. E   Erelid

 • Een cliblid dat wegens bijzondere verdiensten een bijzondere status werd toegekend door het bestuur.

Cat. J   Jeugd

 • Jongeren tot de leeftijd van 16 jaar